"100 fason pou ranfòse motivasyon ou: yon gid pou endependan pa Hostrooster"

13 Plim Fortune: Gid Kòk la pou Siksè

Vwayaj chak moun nan siksè varye ak pwolonje pi lwen pase karyè ak richès. Li englobe kwasans pèsonèl, pouswit bonè, ak fòme relasyon ki gen sans. Pou navige sou divès chemen sa yo, nou ofri 13 règ ki enspire kòk ki, byenke yo pa fè mete pòtre nan wòch, yo te sèvi kòm plan wout serye nan siksè nan divès aspè nan lavi.

 1. Peck nan vwayaj la, pa sèlman destinasyon an. Siksè souvan soti nan ti etap kontinyèl. Konsantre sèlman sou objektif final la ka lakòz enpasyans ak anpeche pwogrè. Anbrase vwayaj la kòm yon jwèt agreyab, epi w ap jwenn tèt ou rive nan destinasyon ou nan pa gen tan.
 2. Echwe ak bat zèl, pa pye san fè anyen konsa. Se chemen siksè pave ak aksyon. Kit se amelyore konpetans ekri ou oswa ranfòse amitye, ou dwe pran kwasans lan. Laperèz pou echèk souvan kenbe nou tounen, men echèk nan inaksyon se pi gwo erè a. Se konsa, bat zèl sa yo epi pran vòl!
 3. Cackle "Wi" antouzyasm ak sensèman. Anbrase nouvo eksperyans ak elaji orizon ou lè w di "wi" ak tout kè w. Avèk chak defi, ou pral grandi ak evolye, dekouvri nouvo kapasite ak fòs sou wout la.
 4. Rooste nan amoni ak pataje abondans. Nou pwospere lè nou kolabore, bati nich siksè ansanm. Fòme ekip, fè rezo, epi pataje kado inik ou yo ak lòt moun. Pa enkyete sou kredi; dwe jis epi atann menm bagay la an retou.
 5. Kenbe plim ou rache pou angajman. Pawòl ou se lyen ou. Lè ou komèt, ale tout nan epi bay li tout ou. Si ou bite, retire pousyè plim ou epi retounen nan poulaye a ak detèminasyon renouvle.
 6. Responsab pou twoupo w ak tèt ou. Responsablite enpòtan anpil pou kwasans. Olye pou blame faktè ekstèn, konsantre sou sa ki ka chanje oswa kontwole. Defann tèt ou ak twoupo ou a, menm lè w ap fè fas ak difikilte.
 7. Rekonèt pouvwa ou ak strut bagay ou yo. Ou gen pouvwa pou fè yon enpak siyifikatif. Anbrase potansyèl ou epi pouse pi devan ak detèminasyon enkondisyonèl. Kòm Mandela te di yon fwa, "Pi gwo pè nou an se ke nou gen pouvwa plis pase mezi."
 8. Anbrase Nich-ze lavi a epi aji an konsekans. Tan nou sou planèt sa a se fini, kidonk pase li nan akitivite ki gen sans. Avèk chak travay, mande tèt ou si li vo tan presye ou. Moun ki gen siksè fè efò pou yo reponn "wi!" ak tout kè.
 9. Melanje ak kòk vanyan sòlda yo. Chèche moun ki akonpli, ki gen konpasyon ki ka bay bon konprann ak enspirasyon. Fòje koneksyon ak lidè nan domèn ou, ansanm ak zanmi fidèl, etik, ak jantiyès.
 10. Pwoteje onè plim ou. Entegrite se esansyèl. Rakoursi ak malonèt sèlman rezilta nan viktwa kre. Lè w bese, fè amandman epi retounen nan valè debaz ou yo ak vigè renouvle.
 11. Pouswiv pasyon ou ak Gusto. Siksè fleri soti nan pwòp tèt ou-fidelite ak konfyans. Mete konfyans ou nan ensten ou, pran risk kalkile, epi rete fidèl a pasyon ou. Bati filè sekirite si sa nesesè, men pa janm fè konpwomi sou sa ki enpòtan pou ou.
 12. Klike "Non" Desizifman ak Sensèman. Kòm siksè ap fè siy, distraksyon ak demann ap swiv. Aprann di "non" epi fikse priyorite. Konsantre sou sa ki vrèman enpòtan ak valè tan ou tankou yon ze presye.
 13. Tandans pou Coop ou a: Tcheke lapòs ou, retounen apèl, reponn imèl, epi kenbe yon biwo pwòp. Ay, se pa tout règ fasil swiv. Men, kenbe yon anviwònman òganize ka gen anpil enpak sou vwayaj ou nan siksè.

Se konsa, ou genyen li, 13 Feathers of Fortune pou gide ou sou vwayaj ou nan siksè, kit li nan karyè ou, relasyon, oswa kwasans pèsonèl. Lè w anbrase règ sa yo ki enspire kòk, ou pral byen ekipe pou navige divès chemen lavi a epi reyalize siksè w ap chèche a.

Sonje byen, règ sa yo pa mete nan wòch, e menm kòk ki pi vanyan yo bese detanzantan. Men, lè w fè efò pou w viv dapre yo, w ap jwenn chemen w la vin pi dous epi reyalizasyon w yo vin pi siyifikatif.

Se konsa, louvri zèl ou, kenbe bèk ou byen wo, epi fè fas a chak jou ak sajès ak lespri yon kòk enjenye. Anbrase defi yo, aprann nan echèk ou yo, epi selebre viktwa ou yo ak yon "cock-a-doodle-doo!" Pandan w ap vwayaje nan lavi w, w ap dekouvri definisyon siksè w ap kontinye evolye, epi avèk 13 plim fòtin sa yo kòm gid ou, w ap byen prepare w pou w monte nan yon lòt nivo.

Tags
Pa gen tags
pataje

Atik ki gen rapò